Wie kunt u het beste benaderen?

Om uw vragen of opmerkingen zo snel en goed mogelijk te kunnen beantwoorden, staan hieronder een aantal contactmogelijkheden. Mocht uw reden van contact er niet bij staan, dan kunt u het beste een
e-mail sturen naar of het contactformulier van de website invullen.

 • Alles omtrent groeihormoon(behandeling)
  Heeft u vragen over de behandeling met groeihormoon, de ontdekking van groeihormoondeficiëntie of bent u geïnteresseerd in het onderwerp? Dan kunt u het beste contact opnemen met ons via  of via het telefoonnummer 06 - 45 48 27 70

 • Vragen over de NVGG
  Meer informatie over de NVGG, haar werkzaamheden of het bestuur kunt u opvragen via , of door het invullen van het contactformulier op de website.   

 • Doorgeven van adreswijziging
  Voor het doorgeven van een adreswijziging kunt u een mail sturen naar . Vermeld in deze mail uw lidmaatschapnummer en nieuwe adres.

 • Opzeggen lidmaatschap
  Het opzeggen van uw lidmaatschap of donateurschap kunt u doen door het versturen van een e-mail naar . Let op: de opzegging dient vóór 1 december bij de NVGG bekend te zijn, het lidmaatschap stopt dan per 1 januari.  

 • De Groeimeter en website
  Via het e-mailadres  kunt u suggesties doen voor de Groeimeter of de website.