Het stellen van de diagnose

Om vast te stellen of een kind een tekort aan groeihormoon heeft, worden verschillende onderzoeken uitgevoerd.

  • Een röntgenfoto van de linkerhand van het kind wordt gemaakt om de botleeftijd te meten
  • Bloedonderzoek naar de aanmaak van groeihormoon
  • Eventuele een MRI-scan van de hersenen

Röntgenfoto
Het is belangrijk te weten of de botleeftijd overeenkomt met de werkelijke leeftijd van het kind. As de botleeftijd namelijk lager uitvalt, wijst dat op een tekort aan groeihormoon.

Bloedonderzoek
Met een bloedonderzoek naar de aanmaak van groeihormoon kan er bepaald worden hoeveel groeihormoon in het bloed zit, een lage hoeveelheid hoeft echter nog niet te duiden op een groeihormoontekort, omdat de hypofyse dag en nacht groeihormoon afgeeft. Telkens in afwisselende hoeveelheden. Om erachter te komen of er daadwerkelijk sprake is van een groeihormoontekort , wordt er via een infuus een stof ingebracht die de hypofyse prikkelt groeihormoon af te geven. Bij het uitblijven van groeihormoon, kan er met zekerheid gezegd worden dat er sprake is van groeihormoontekort.

MRI-scan
Een MRI-scan wordt alleen gemaakt als het vermoeden bestaat dat het tekort aan groeihormoon is ontstaan doordat de hypofyse is beschadigd of zich niet goed heeft ontwikkeld.