Het behandelen met groeihormoon

Het is niet mogelijk om de hypofyse te repareren en opnieuw aan te zetten tot het produceren van groeihormoon of andere hormonen. Groeihormoon moet dus worden toegediend, maar dat kan niet in tabletvorm, aangezien groeihormoon een eiwit is. Eiwitten worden door maagzuur afgebroken. Alleen door groeihormoon in te spuiten, kan het lichaam het goed opnemen. Dat moet dagelijks gebeuren, omdat in een normale situatie ook elke dag groeihormoon aan het lichaam wordt afgegeven. Door het groeihormoon ’s avonds toe te dienen, wordt het beste de natuurlijke situatie nagebootst.

Er wordt gestart met een lage dosis groeihormoon die daarna aan de hand van het IGF-1 gehalte in het bloed wordt bijgesteld. Uiteindelijk wordt de juiste dosis bereikt.

De effecten
De belangrijkste positieve effecten die we kennen van een groeihormoonbehandeling bij volwassen patiënten zijn:

  • afname van de hoeveelheid vetweefsel, met name in de buik
  • toename van de spiermassa, waardoor de spierkracht toeneemt
  • toename van de botdichtheid
  • normalisatie van de hoeveelheid vocht in de weefsels
  • verlaging van de cholesterolgehaltes in het bloed
  • verbeterde hartfunctie
  • toename van energie, vitaliteit en uithoudingsvermogen
  • verbetering van het concentratievermogen
  • verbetering van de algehele lichamelijke conditie

Let op: bovenstaande effecten zijn aangetoond in groepen patiënten die met groeihormoon werden behandeld. Het zijn dus gemiddelde resultaten. Wat het effect zal zijn bij iedere individuele patiënt moet altijd worden afgewacht, maar bij de meeste patiënten zal het dicht liggen bij het gemiddelde effect.