Persbericht CG-raad | 01-12-09

Veel chronisch zieken krijgen niet het geld waar ze recht op hebben.

Vanaf volgend jaar hebben chronisch zieken en gehandicapten jaarlijks recht op een toeslag tussen de 150 en 500 euro. Veel mensen dreigen dit geld mis te lopen, dit blijkt uit een meldactie van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. 

De toeslagen worden in 2010 uitgekeerd op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze wet is ingevoerd om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de meerkosten die ze maken. Uit de meldactie van de CG-Raad blijkt dat lang niet iedereen uit de doelgroep wordt bereikt. 

Resultaten
Ruim 1300 mensen hebben aangegeven dat ze geen tegemoetkoming gaan krijgen, terwijl ze menen daar wel recht op te hebben.

Medicijnen
De meldactie maakt duidelijk dat de criteria om voor de regeling in aanmerking te komen, snel verbeterd moeten worden. Zo wordt er nu een medicijnlijst gebuikt om chronisch zieken op te sporen. Deze zogenaamde FKG-lijst is veel te beperkt. Bijna alle melders (91%) slikken langdurig medicijnen op voorschrift van een arts en komen toch niet voor een toeslag in aanmerking. Bijvoorbeeld omdat ze net een iets te lage dosis slikken. Het gaat hierbij onder meer om mensen met  hartkwalen, reuma, spierziekten en zeldzame aandoeningen.

Verbeteren afbakeningscriteria
De toeslagen gaan in 2010 in en volgens schattingen dreigen er 200.000 mensen onterecht buiten de boot te vallen. Het ministerie van VWS wil dit oplossen door de medicijnlijst uit te breiden en door ook rolstoelgebruik als criterium toe te voegen. De meldactie toont aan dat dit  niet voldoende is. Het is nodig ook het gebruik van hulpmiddelen - zoals prothesen, nierdialyseapparatuur en hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden - als criterium toe te voegen. Verder moet er volgens de CG-Raad ook een hardheidsclausule komen. Als mensen zelf kunnen aantonen dat ze meerkosten hebben door ziekte of handicap, moeten ze een toeslag kunnen krijgen.


Meer nieuws
Financieel jaarverslag | 14-06-2011
Het financieel jaarverslag van 2010 is compleet en gepubliceerd.

lees meer


Onderzoek PIP | 08-08-2010
Patient Intelligence Panel (PIP) vraagt uw medewerking.

lees meer


Update UVIT | 30-07-2010
UVIT schort preventiebeleid somatropine op!

lees meer


Prefentielijst UVIT | 19-07-2010
De NVGG heeft zich in de afgelopen maanden erg ingezet op het gebied van belangen behartiging.

lees meer


Nieuw nummer Groeilijn | 09-05-2010
Per 15 mei 2010 verdwijnt het nummer 0800-groeilijn!

lees meer


Chronisch ziek of gehandicapt? | 26-03-2010
Dan kunt u een algemene tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die u maakt.

lees meer


Nieuwe AWBZ-meldactie | 26-03-2010
Iedereen die met de AWBZ te maken heeft, kan zijn of haar eigen verhaal kwijt tijdens de landelijke meldactie van 1 april t/m 30 april.

lees meer


Veranderingen in de zorg | 11-12-09
Wat verandert er voor u in de zorg in 2010?

lees meer


Verbeter de zorg | 24-11-09
Wellicht is uw idee geld waard!

lees meer


Beoordeel uw huisarts | 23-11-09
Doe mee aan de landelijke meldactie ‘Huisartsen’ van ConsumentendeZorg.

lees meer


De Pen Als Lotgenoot | 28-10-09
Vertel je verhaal op een creatieve manier.

lees meer


PGOsupport wilt uw mening | 20-09-09
Om diverse PGO-organisaties beter te kunnen ondersteunen wilt PGOsupport weten wat er leeft.

lees meer


Sponsor Bingo Loterij | 16-09-09
Deelnemers van de SBL mogen zelf bepalen waar de helft van hun inleg naartoe gaat. Dit kan ook de NVGG zijn!

lees meer


Nieuw beleid groeihormoon volwassenen | 06-07-09
Herinnering: toetsing voor volwassenen niet langer via LRG.

lees meer


Compensatie Eigen Risico | 04-07-09
Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen te vaak ten onrechte geen 47 euro Compensatie Eigen Risico (CER, Zorgverzekeringswet).

lees meer


Namaak NovoFine® naalden | 22-06-2009
Novo Nordisk B.V. en de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwen voor nagemaakte NovoFine® naalden.

lees meer


Nieuws archief