Nieuwe AWBZ-meldactie | 26-03-2010

Iedereen die met de AWBZ te maken heeft, kan zijn of haar eigen verhaal kwijt tijdens de landelijke meldactie van 1 april t/m 30 april.

AWBZ in beweging
Heeft u te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Bijvoorbeeld omdat u thuis verzorging krijgt of omdat uw kind begeleiding nodig heeft. Of omdat uw vader of moeder in een speciale woonvorm woont. Dan heeft u waarschijnlijk ook gemerkt dat veel in de AWBZ is veranderd.
 
Beter of slechter?
De gezamenlijke cliëntenorganisaties willen graag van u weten wat de veranderingen voor u (of iemand in uw directe nabijheid) betekenen. Is uw situatie veranderd? En als dit zo is, vindt u dan dat het beter of slechter is geworden?
De ervaringen die u en andere mensen aan ons melden zijn belangrijk. We verwerken ze in een rapport voor de minister en de Tweede Kamer. U vindt het rapport eind juni op http://www.meldactieawbz.nl/
 
Doe dus mee aan de 'meldactie AWBZ'

Iedereen die met de AWBZ te maken heeft, kan zijn of haar eigen verhaal kwijt tijdens de landelijke meldactie van 1 april t/m 30 april:

  • Vul de vragenlijst in op http://www.meldactieawbz.nl/. Invullen duurt ongeveer 15 minuten.
  • Wilt u liever iemand spreken? Bel dan naar het Consument en de Zorg meldpunt: 030 - 291 6777. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Uw verhaal blijft anoniem.
 
Voor wie is de AWBZ?
Mensen die langdurige zorg nodig hebben, kunnen een beroep doen op de AWBZ. Bijvoorbeeld voor begeleiding, verpleging of persoonlijke verzorging. Soms voor opvang in speciale dagcentra als deelname aan onderwijs niet mogelijk is. Of speciale dagbesteding voor iemand die geen gewoon werk kan krijgen. Daarnaast is de AWBZ er voor zorg in speciale woonvormen of zorginstellingen.
 
Samenwerkende organisaties
De 'Meldactie AWBZ' is een gezamenlijke actie van 7 landelijke cliëntenorganisaties: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg, LOC zeggenschap in zorg, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Per Saldo en Platform Verstandelijk Gehandicapten in samenwerking met Zorgbelang en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.


Meer nieuws
Financieel jaarverslag | 14-06-2011
Het financieel jaarverslag van 2010 is compleet en gepubliceerd.

lees meer


Onderzoek PIP | 08-08-2010
Patient Intelligence Panel (PIP) vraagt uw medewerking.

lees meer


Update UVIT | 30-07-2010
UVIT schort preventiebeleid somatropine op!

lees meer


Prefentielijst UVIT | 19-07-2010
De NVGG heeft zich in de afgelopen maanden erg ingezet op het gebied van belangen behartiging.

lees meer


Nieuw nummer Groeilijn | 09-05-2010
Per 15 mei 2010 verdwijnt het nummer 0800-groeilijn!

lees meer


Chronisch ziek of gehandicapt? | 26-03-2010
Dan kunt u een algemene tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die u maakt.

lees meer


Veranderingen in de zorg | 11-12-09
Wat verandert er voor u in de zorg in 2010?

lees meer


Persbericht CG-raad | 01-12-09
Veel chronisch zieken krijgen niet het geld waar ze recht op hebben.

lees meer


Verbeter de zorg | 24-11-09
Wellicht is uw idee geld waard!

lees meer


Beoordeel uw huisarts | 23-11-09
Doe mee aan de landelijke meldactie ‘Huisartsen’ van ConsumentendeZorg.

lees meer


De Pen Als Lotgenoot | 28-10-09
Vertel je verhaal op een creatieve manier.

lees meer


PGOsupport wilt uw mening | 20-09-09
Om diverse PGO-organisaties beter te kunnen ondersteunen wilt PGOsupport weten wat er leeft.

lees meer


Sponsor Bingo Loterij | 16-09-09
Deelnemers van de SBL mogen zelf bepalen waar de helft van hun inleg naartoe gaat. Dit kan ook de NVGG zijn!

lees meer


Nieuw beleid groeihormoon volwassenen | 06-07-09
Herinnering: toetsing voor volwassenen niet langer via LRG.

lees meer


Compensatie Eigen Risico | 04-07-09
Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen te vaak ten onrechte geen 47 euro Compensatie Eigen Risico (CER, Zorgverzekeringswet).

lees meer


Namaak NovoFine® naalden | 22-06-2009
Novo Nordisk B.V. en de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwen voor nagemaakte NovoFine® naalden.

lees meer


Nieuws archief