Chronisch ziek of gehandicapt? | 26-03-2010

Dan kunt u een algemene tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die u maakt.

Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De hoogte van de algemene tegemoetkoming is afhankelijk van uw leeftijd, de zorg die u ontvangt en of u thuis woont of in een zorginstelling. U hoeft niets te doen om een tegemoetkoming te ontvangen. Het bedrag waar u recht op hebt wordt automatisch op uw rekening bijgeschreven.

Verder biedt de Wtcg een korting op de eigen bijdrage die u betaalt voor de AWBZ of de Wmo, en hebben ouderen en arbeidsongeschikten recht op een financiële compensatie. En ten slotte kunt u specifieke zorgkosten aftrekken bij uw belastingaangifte.

In 2010 zijn er vier momenten wanneer u een bedrag kunt verwachten. Wanneer krijgt u wat?

april 2010
Heeft u in 2009 een eigen bijdrage betaald voor AWBZ zorg zonder verblijf of zorg in het kader van de Wmo?
Dan heeft u recht op een korting op de eigen bijdrage. De korting over 2009 ontvangt u in één keer achteraf in april 2010. Vanaf 2010 wordt de korting meteen verrekend op de factuur.

april - juni 2010
Heeft u voor 1 april 2010 aangifte gedaan bij de belastingdienst?
Dan kunt u vóór 1 juli 2010 bericht ontvangen over de aanslag inkomstenbelasting 2009,  inclusief de aftrek van specifieke zorgkosten.

juli - september 2010
Bent u arbeidsongeschikt?
Dan ontvangt u de jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten van het UWV, mits u aan de voorwaarden voldoet.

november – december 2010
Bent u chronisch ziek of gehandicapt?
Dan ontvangt u in de periode november-december 2010 de algemene tegemoetkoming over 2009, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie over de Wtcg en de daarbij geldende voorwaarden kunt u vinden op www.wtcg.info.


Meer nieuws
Financieel jaarverslag | 14-06-2011
Het financieel jaarverslag van 2010 is compleet en gepubliceerd.

lees meer


Onderzoek PIP | 08-08-2010
Patient Intelligence Panel (PIP) vraagt uw medewerking.

lees meer


Update UVIT | 30-07-2010
UVIT schort preventiebeleid somatropine op!

lees meer


Prefentielijst UVIT | 19-07-2010
De NVGG heeft zich in de afgelopen maanden erg ingezet op het gebied van belangen behartiging.

lees meer


Nieuw nummer Groeilijn | 09-05-2010
Per 15 mei 2010 verdwijnt het nummer 0800-groeilijn!

lees meer


Nieuwe AWBZ-meldactie | 26-03-2010
Iedereen die met de AWBZ te maken heeft, kan zijn of haar eigen verhaal kwijt tijdens de landelijke meldactie van 1 april t/m 30 april.

lees meer


Veranderingen in de zorg | 11-12-09
Wat verandert er voor u in de zorg in 2010?

lees meer


Persbericht CG-raad | 01-12-09
Veel chronisch zieken krijgen niet het geld waar ze recht op hebben.

lees meer


Verbeter de zorg | 24-11-09
Wellicht is uw idee geld waard!

lees meer


Beoordeel uw huisarts | 23-11-09
Doe mee aan de landelijke meldactie ‘Huisartsen’ van ConsumentendeZorg.

lees meer


De Pen Als Lotgenoot | 28-10-09
Vertel je verhaal op een creatieve manier.

lees meer


PGOsupport wilt uw mening | 20-09-09
Om diverse PGO-organisaties beter te kunnen ondersteunen wilt PGOsupport weten wat er leeft.

lees meer


Sponsor Bingo Loterij | 16-09-09
Deelnemers van de SBL mogen zelf bepalen waar de helft van hun inleg naartoe gaat. Dit kan ook de NVGG zijn!

lees meer


Nieuw beleid groeihormoon volwassenen | 06-07-09
Herinnering: toetsing voor volwassenen niet langer via LRG.

lees meer


Compensatie Eigen Risico | 04-07-09
Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen te vaak ten onrechte geen 47 euro Compensatie Eigen Risico (CER, Zorgverzekeringswet).

lees meer


Namaak NovoFine® naalden | 22-06-2009
Novo Nordisk B.V. en de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwen voor nagemaakte NovoFine® naalden.

lees meer


Nieuws archief